Kuvausehdot

Nämä kuvausehdot koskevat valokuvaaja Mona Laineen (Laineilla TMI) valokuvausasiakkaita. Lue alla olevat kuvausehdot huolellisesti. Varatessaan kuvauksen asiakas hyväksyy kuvausehdot.

Kuvauksen varaaminen ja kuvausaika

Kuvausaika varataan lähtökohtaisesti ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse. Myös sosiaalisen median kanavia voi käyttää kuvauksen varaamiseen. Kuvausta varatessa asiakas on tutustunut kuvaajan portfolioon ja hyväksyy senhetkiset kuvaus- ja editointimenetelmät.

Vasta varausvahvistuksen lähettäminen vahvistaa kuvauksen ajankohdan. Asiakkaan tulee täyttää varausvahvistuslomake viikon kuluessa kuvauspäivämäärän sopimisesta, muuten kuvauspäivä vapautuu muiden varattavaksi.

Ennen kuvauksia asiakas saa luettavakseen kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan kuvien julkaisemiseen liittyvistä käytänteistä. Sopimus allekirjoitetaan kuvauspaikalla ennen kuvauksen alkua. Hääkuvausten osalta kuvien julkaisemiseen liittyvä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti tai hääpäivää edeltävässä kuvaustapaamisessa.

Kuvauksen siirtäminen tai peruminen

Kun asiakas on täyttänyt ja lähettänyt varausvahvistuslomakkeen, varaus on sitova.

Kuvauksiin ei sisälly varausmaksua, poikkeuksena hääkuvaukset. Hääkuvausten varausmaksu on 15 % kuvauksen hinnasta. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kuvaus peruuntuu.

Mikäli kuvausajankohtaan tulee muutoksia, ne tulee tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen kuvauksen alkua. Äkillisissä muutoksissa (kuten sairaustapauksissa tai miljöössä sääolosuhteiden vuoksi) kuvausajankohta voidaan siirtää yhdessä sovittuun ajankohtaan myös silloin, kun kuvauksen alkuun on alle 24 tuntia.

Asiakkaan tulee perua varattu kuvaus kolme (3) vuorokautta ennen kuvauksen ajankohtaa. Mikäli varaus perutaan myöhemmin, varatun kuvauksen perumisesta laskutetaan 50% kuvauksen hinnasta sekä laskutuslisä (3 €) varaushetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Mikäli asiakas jättää saapumatta kuvaukseen, kuvauksesta laskutetaan täysi hinta sekä laskutuslisä. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan mahdolliset kilometrikorvaukset (0,50 cnt / kilometri), mikäli kuvaus olisi tapahtunut muualla kuin studiolla.

Kuvausmaksu

Lähtökohtaisesti kuvausmaksu maksetaan korttimaksulla kuvauspaikalla. Poikkeuksena hääkuvaukset, jotka laskutetaan aina ilman laskutuslisää. Hääkuvauksen tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna viikkoa ennen hääpäivää. Laskutuksen tarkemmista ehdoista sovitaan erikseen valokuvaussopimuksella.

Mikäli asiakas haluaa kuvauksesta mieluummin laskun, se lähetetään asiakkaalle ennen kuvauksia ja tulee olla maksettuna kuvauspäivään mennessä. Asiakkaan on pyydettäessä esitettävä tosite laskun maksamisesta. Osamaksumahdollisuudesta sovitaan erikseen ennen kuvauksia. 

Kuvausmaksu sisältää:

  • yhteydenpidon ennen kuvausta sekä kuvauksen yleisen suunnittelun
  • digitaalisen tiedoston kuvaukseen valmistautumisesta
  • varatun kuvauspalvelun mukaisen kuvausajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti sekä ennalta sovitut kuvausrekvisiitat
  • varatun kuvauspalvelun mukaisen määrän käsiteltyjä kuvatiedostoja digitaalisessa muodossa

Lisäkuvat laskutetaan erikseen voimassaolevan hinnaston mukaisesti siinä vaiheessa, kun asiakas ilmoittaa valitsemiensa lisäkuvien määrän. Lisäkuvien laskutukseen ei lisätä laskutuslisää.

Kuvatiedostojen valinta sekä valmiiden kuvien toimitus

Kuvaaja valitsee kuvauksessa otetuista valokuvista parhaat raakaversiot kuvien käsittelyä varten. Kaikki asiakkaalle lähetettävät kuvat käsitellään kuvaajan senhetkisillä editointimenetelmillä ja -tyylillä. Asiakas ei saa raakakuvia. Kuvaaja on vastuussa kuvan lopullisesta ulkomuodosta ja päättää kuvien taiteellisesta tyylistä.

Kuvien normaali toimitusaika on 2-3 työviikkoa (kokonaisissa gallerioissa ja hääkuvissa 3-4 työviikkoa), ellei kuvaaja toisin ilmoita. Asiakkaan on ilmoitettava toiveensa lyhyemmästä toimitusajasta kuvausta varatessa. Nopean toimituksen (1 työviikko) lisämaksu on 50 €.

Asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tiedon kuvien valmistumisesta.

Kuvien toimitukseen käytetään Pixieset-alustaa, johon tulee näkyville asiakkaan koko galleria. Galleriaan kirjaudutaan personoidulla salasanalla, joka ilmoitetaan gallerian valmistumisilmoituksen yhteydessä.

Esikatselugallerian kuvia ei ole lupa kopioida missään muodossa ja asiakas sitoutuu tähän kirjallisesti allekirjoittaessaan valokuvaussopimuksen kuvauksen yhteydessä. Esikatselugalleria on auki seitsemän (7) päivää (mukaan lukien luonnosgallerian julkaisupäivä), ellei kuvaaja toisin ilmoita. Tänä aikana asiakkaan tulee tehdä lopulliset valinnat tilattavista kuvista, ellei kuvaajan kanssa toisin sovita. Jokaisesta tämän ajanjakson ylittävästä luonnosgallerian aukiolopäivästä veloitetaan 10 € / päivä. 

Asiakas saa valita kuvauspakettinsa mukaisen määrän kuvia vapaavalintaisesti. Lisäkuvista peritään kuvauksen varausajankohtana voimassa olleen hinnaston mukainen maksu.

Asiakas on itse vastuussa lataamiensa kuvien varmuuskopioinnista ja asianmukaisesta säilytyksestä. Kuvaaja ei ole vastuussa asiakkaan teettämistä kuvista.

Kuvien julkaiseminen

Kuvan käyttöoikeus luovutetaan asiakkaalle tai hänen osoittamalleen henkilölle seuraavin ehdoin:

  • Asiakkaalla tai hänen osoittamallaan henkilöllä ei ole oikeutta kopioida kuvaa missään muodossa ilman valokuvaajan lupaa. Kopioksi lasketaan esimerkiksi kuvankaappaus, kuvan valokuvaaminen, kuvan videoiminen tai mikä tahansa muu kuvan taltioiminen ilman erillistä lupaa.
  • Julkaistessaan valokuvaajan ottamia kuvia, asiakas ei ole oikeutettu tekemään muokkauksia kuvaan tekijänoikeuslain nojalla. Kuvan muokkaaminen tarkoittaa kuvan uudelleen rajaamista, valotuksen säätämistä, uuden suotimen käyttöä tai mitä tahansa muuta kuvan ulkomuotoa muuttavaa. Kuvia tulee käyttää siinä muodossa, kun ne ovat valokuvaajalta tullessaan.
  • Asiakas saa julkaista ainoastaan vesileimattuja kuvia TAI ilmoittaa valokuvaajan, mikäli kuvassa ei ole vesileimaa. Tekijänoikeuslain mukaan valokuvaajalla on oikeus tulla ilmoitetuksi teoksensa tekijänä hyvän tavan mukaisesti. Valokuvaa ei saa muuttaa tai esittää loukkaavassa yhteydessä.
  • Asiakas ei saa käyttää kuvia kaupallisessa tarkoituksessa tai kilpailuissa.

Kuvaaja ei julkaise asiakkaasta tai kuvattavista henkilöistä (esimerkiksi alaikäisistä lapsista) tunnistettavia kuvia ilman asiakkaan tai kuvattavan kirjallista suostumusta. Kuvia, joista asiakas tai kuvattava ei ole selkeästi tunnistettavissa, kuvaaja voi julkaista (esimerkiksi yksityiskohtaiset kuvat tai sellaisesta suunnasta otetut kuvat, joissa kasvot eivät ole näkyvissä).

Valmiiden kuvien säilyttäminen

Sekä raakakuvia että esikatselugalleriaan päätyneitä valmiita kuvia säilytetään puoli vuotta (6 kk) kuvien luovuttamisesta. Tänä aikana asiakkaalla on mahdollisuus tehdä lisätilauksia kuvistaan tilaushetkellä voimassaolevan lisäkuvien hinnaston mukaisesti. Lisätilauksista peritään myös 10 € käsittely- ja toimituskulu sekä laskutuslisä (3 €). Kuuden kuukauden säilytysajan jälkeen lisäkuvien tilaaminen ei ole enää mahdollista ja kuvat hävitetään kuvaajan toimesta.

Kaikkia kuvausehtoja koskeviin kysymyksiin vastaan sähköpostitse.