Tietosuojaseloste


Tämä tietosuojaseloste käsittelee Laineilla TMI:n henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Rekisterin nimi

Laineilla TMI:n henkilötietokanta

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Laineilla TMI, Y-tunnus 2616395-9 Sorsakorventie 5 04220 Kerava hello@monalaine.com

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Mona Laine 040 823 6764

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tietojenkäsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolan mukainen henkilötietojen käsittely. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty lomakkeella yrityksen palvelun varaamisen vahvistamiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun varaamisen vahvistamisessa. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä välitetä eteenpäin.

Henkilötietorekisterin tietosisältö

Asiakkaalta voidaan palveluprosessin eri vaiheissa kysyä seuraavia tietoja:

  1. Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  2. Valokuvaustapahtumiin liittyvät välttämättömät tiedot
  3. Valokuvauspalveluun lukeutuvien kuvien julkaisuoikeuksiin liittyvä suostumus
  4. Asiakkaan itse antamat tiedot

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen. Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä.

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun;

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti osoitteeseen hello@monalaine.com

7. oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen varausvahvistuksen yrityksen verkkosivuilla asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun vahvistuskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.